Är saltvatten pooler sanitära?

Är saltvatten pooler sanitära?

De är inte mer eller mindre sanitära än klorerade pooler.