Hur många meter är en kilometer?

Hur många meter är en kilometer?

Det finns 1000 meter i en kilometer.

Prefixet kilo-betyder "1000".

Exempel:

  • kilo-gram är tusen gram
  • kilohertz är ett tusen svängningar per sekund
  • kilovolt är tusen volt
  • kilobyte är ungefär tusen byte av lagring (används för 210 eller 1024, är kraften i två närmast 1000 byte: det är enkelt nära nog till tusen, eller en kilo-, för att beskriva datalagring i allmänhet termer).

kilometer är 1 000 meter, eftersom kilo betyder tusen
1000 meter i en kilometer
1800 meter. 1 km = 1000 m.
Det finns 1000 meter i en kilometer
1000 m
1 kilometer är lika med 1000 meter.
Prefixet "Kilo-" betyder 1000, eller 10 ^ 3. Det fungerar på samma sätt för det andra måttet "Baser"
1 kilometer = 1000 meter

1 kilogram = 1000 gram
1 kW = 1000 watt