1. ansökan om Hartz 4 med reducerade kostnader sedan lägenhet för stor - måste vara det?

Fråga:

Känd av mig har sin första ansökan för Hartz 4 reostat Boende kostnaderna reduceras direkt eftersom huset är för dyrt. Ja kan det vara?


Svar:

Nej, du måste ge minst kort honom möjlighet att hitta en annan lägenhet.

Det kan vara 6 månader, men mindre tid.