1 kvadratmeter är lika med hur många meter?

1 kvadratmeter är lika med hur många meter?

Kvadrat meter och mäter mäta två olika saker (area och längd, respektive), så du inte kan konvertera mellan två. (Det är som att fråga vad är lila.)

1 kvadratmeter är området av en kvadrat med sidan längd en meter. Men det är också området av en rektangel med sidorna 1/2 meter och 2 meter (och oändligt många andra kombinationer av längd och bredd-- eller oändligt andra former med olika dimensioner).