1 vill veta polycyst av äggstockar kommer att öka sin storlek från små till stora eller inte om ja någon behandling av detta i detalj och några naturliga rättsmedel för denna sak?

Jag vill veta polycyst av äggstockar kommer att öka sin storlek från små till stora eller inte om ja någon behandling av detta i detalj och några naturliga rättsmedel för denna orsak