250 cm är lika med hur många fötter?

250 cm är lika med hur många fötter?

Det finns 2,54 cm per tum och 12 inches per fot. Därför finns 30.48 cm/fot, och 250 cm = 250/30.48 = 8.20 fötter, motiverade antalet signifikanta siffror.