3 kor betar fältet i 3 dagar och 2 kor betar fältet i 2 dagar då hur många dagar tar det 1 ko att beta fältet färdigt?

3 kor betar fältet i 3 dagar och 2 kor betar fältet i 2 dagar då hur många dagar tar det 1 ko att beta fältet färdigt?


FRÅGAN ÄR DETTA...
..........................................................
3 kor betar fältet i 3 dagar och 2 kor betar fältet i 6 dagar då hur många dagar tar det 1 ko att beta fältet färdigt?


matematiska svar
-------------------------------------------

Låt
en ko betar th fältet i n dagar
Inledningsvis längden på gräset = g.

betande skattesats för kon = r;
växande andelen gräset = R;
nu
g + no.of dagar * bete rate = nej. av korna * ingen. av dagar * bete kurs.
g + 3 * R = 3 * 3 * r--->(1)
g + 6 * R = 2 * 6 * r--->(2)
g + n * R = 1 * n * r--->(3)
på att lösa ekvationen (1) och (2)
r = R
dvs. bete rate = odling ränta
därav
Vi kan säga att en ko inte kan avsluta gräset från fältet

manuellt
sätta r = R i ekvation (4).
g + n * r = n * r (ogiltig ekvation)

utan att använda matematiska vi kan också lösa det logiskt
-----------------------------------------------------------------------------------
som vi vet att gräset växer kontinuerligt, om ko är på bete på ett ställe, gräs-id växer på andra ställen, kan därav det inte slutföras
Saurabh Tripathi @ vasudhaika programvara lösning Pvt.Ltd Hyderabad