38 miles lika hur många minuter reser 45 miles per timme?

38 miles lika hur många minuter reser 45 miles per timme?

50.66 minuter
För att få detta svar, dela upp 38 miles av 45 miles och multiplicera med 60 minuter.

38/45 = 0.8444

.8444 x 60 = 50.66 minuter