500 millagrams vitlökspulver är lika med hur många teskedar?

500 millagrams vitlökspulver är lika med hur många teskedar?

Vitlökspulver är 0.32 gram/ml.
1 tesked = 5 ml.
0,5 gram / 0.32 / 5 = 0.3 tesked. Eller lite mer än 1/4 av en tesked.