56 kannor är lika med hur många gallons?

4 kannor = 1 gallon 56 kannor = 56/4 = 14 gallons