7 år betalar en hög Krankenk.beitrag, icke jag kanna återvinna från sjukförsäkringföretaget

Om dessa har betalats ut felaktigt och det skruvas upp inom sjukförsäkringen. Abe varför du kommit efter 7 år. För att kontrollera något sånt ännu. Men inkomsten baseras på där. Du har sett som ännu.