Advokat. Hjälp, mglw. Lägenhet att hyra tvist: steuerl. avdragsgilla?

Fråga:

Jag har tagit en advokat i hyresrätt på grund av en tvist om en lägenhet att hyra (privat). Så långt jag antar - och de första resultaten bekräftar att - jag kommer att vinna debatten.

Kan jag ange kostnader för argumentet som skatt och därmed minska min skattesatsen?

Eller är det privat nöje?


Svar:

För hyresgästerna är rättegångskostnaderna privat nöje, för uthyrning av reklam eller operativa kostnader.

Men med sann rättstvister den förlorande parten måste ta hela kostnaden för tvisten. Som en vinnare skulle du på balans så kan ha problem och skjuta upp följaktligen ingenting (om det var).