Ålder deltid kontrakt (undantagsperioden) vid insolvens av AG

Fråga:

Insolvensförfaranden öppnade - avslutade mitt ATZ kontrakt (undantagsperioden)? Om och när betalar försäkringen (skydd av tillgångar tillgängliga)? Vad måste vara uppfyllda för förhållanden? Jag måste registrera dig på arbetsförmedlingen?


Svar:

Normalt, ett företag som beviljar deltidspension, en backup fond för löner betalas till slutet av den passiva fasen upp till har. Så får vad du innan starten av deltidspension informerade. Men normalt behöver du vänner, jag tror ingen oro. Jag är inte säker, men jag tror under vissa omständigheter, arbetsförmedlingen betalar vidare fram till slutet.