ALG jag och halv-förtidspension - vem betalar sjukförsäkring bidragen till vilka aktier?

Fråga:

Fråga, se titel +---> jag är från februari 2012 ALGI och lägga en halv funktionshinder pension ansökan på samma gång. -Tjänsterna är förskjutna eller I ligger från att bevilja funktionshinder pension prestanda ALG? -Hur lång är godkännande av funktionshinder pension (realistisk bedömning) Tack för hifreiche svar :-)


Svar:

Just nu där du är arbetsoförmögen för arbete, är du inte mer helt tillgängliga arbetsmarknaden. Därför ditt köp av ALG slutar jag och du får partiell EM pensionen betalas ut.

Om detta inte är tillräckligt att leva du kan du söka grundläggande säkerhetskopiering och så öka. Detta alternativ är inte av kursen om du har också en privat Berufsunfähigskeitsversicherung som nu ger.