Ändring av sysselsättning avtalet

Fråga:

Ett ytterligare avtal presenterades till två tillfälliga anställningskontrakt någonsin 6 månader runtime mig med 12 månader. Nu efter två år en Vertagen förlängning i ytterligare två år, men efter förändring verkar, enligt avsnitt två, detta ändringsförslag skall med verkan från 15.03.2013 i kraft och slutar vid 14.03.2015 nu en anteckning: är giltigt tills vidare. Min fråga är rätt för arbetsgivaren att göra ett annat kontrakt på gång efter två år. Är två för att förstå att arbetsgivaren kan detta avtal med omedelbar verkan om återkallande, jag måste men tidsramen för två år att hålla tonen?


Svar:

Så utan vidare, att inte svara på denna fråga är, i princip, att det är möjligt att ha flera tidsbundna anställningsförhållanden, men dessa får inte överstiga en 2 - årsperiod. Det finns dock undantag. Detta inkluderar till exempel att även 4 år efter grundandet av ett företag är den totala möjligheten.

Om att inte beskriva dig, vore en obegränsad anställning med det nya kontraktet.

Dock förstår jag inte Widerufssache. Om detta är lagligt tillåtet, kan jag tyvärr inte döma.