Ange hur resor kostar efter överföring av skatt

Fråga:

Under graviditeten överfördes jag på en andre service bord.

Jag arbetade på platsen A fram till slutet av April 2012. Den enkla vägen ligger 70 km. Av maj 2012 till tidig September 2012 (start barnledighet) jag arbetade på plats B och bara hade fortfarande köra 30 km att arbeta.

Kan jag dra av resor till plats B som tjänst resor eller det är bara tillåtet att använda den enkla vägen som reklamkostnader? Överföringen gjordes på grund av graviditet.


Svar:

men båda var regelbundna resor till arbete och inga uppdrag. Därför kan du ange här (endast) på avstånd justeringen för den enkla sätten:

  • Jan-Apr X dagar 70km enkel borttagning (vardera med 30ct/km)
  • Maj-Sep Y dagar 30km enkel borttagning (med varje 30ct/km)

Det måste finnas endast den tillryggalagda faktiskt som enkel borttagning ges, så att endast de dagar som var på plats att arbeta, ingen semester + sjukfrånvaro.

PS/tips: hur man lägga väg tillbaka för avståndet ersättning oavsett, så om med buss + tåg, taxi, bil, motorcykel eller eBike: kilometer distansera tas hänsyn med 30 ct