Anklagar personer med demens andra för att stjäla från dem?

Anklagar personer med demens andra för att stjäla från dem?

Tyvärr kan ibland detta hända. De blir förvirrade och även lite paranoid ibland på grund av sin sjukdom. De kan ha glömt där de lägger sina pengar eller exakt hur mycket de hade. Så småningom, eftersom sjukdomen fortskrider börjar de att glömma som vissa människor är och detta problem kan bli värre. Försök hitta en stödgrupp för vårdgivare av demens eller läsa några böcker om hur man bäst hanterar detta.