Ännu botemedel får även pensionärer godkänts?

Fråga:

Arbetstagare redan inte lätt, att få en Gensungskur, pensionärer har en chans att gå till hälsofrämjande, som moms på hygien krankenversicherter?


Svar:

Hej även botemedel kan få inbetalningskort, pensionärer, men här inte längre den tyska pensionsförsäkringen, men försäkringsbolaget betalar, eftersom det inte längre rör bevarande och återställande av arbetskapacitet. Helt enkelt skicka en ansökan med försäkringskassa.