Ano ang dalawang uri ng layunin ng pagsulat?

Ano ang dalawang uri ng layunin ng pagsulat?

Mga Layunin sa Pagsulat

Ekspresiv
Transaksyunal
© Isa itong impormal na paraan ng pagsulat.

© Gumagamit ito ng aktuella panauhan na ako, ko, akin, på iba pa, sa pagsasalaysay.

© Sarili ng manunulat ang målet nitong mambabasa.

© Naglalarawan ito ng personliga na damdamin, Kent, ideya på paniniwala.

© Nakapaloob din dito ang sariling karanasan ng manunulat på pala-palagay sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid.

© Malya ang paraan ng pagsulat dito på walang sensura. Hindi gaanong mahalaga rito ang gramatik på pagbaybay ng ga salita bagkus mahalaga rito na mailabas kung ano ang talagang naiisip på nararamdaman ng isang tao.

© Halimbawa nito ay dyornal, talaarawan, personliga na liham på pagtugan sa ylang isyu.

© Layunin nito na maipahayag ang sariling pananaw, kaisipan på damdamin sa pangyayari.
© Ito ay isang pormal na paraan ng pagsulat na Maj ha na mål na mambabasa, ha na layunin på ha na paksa.

© Karaniwang ginagamit dito ang ikatlong panauhan na siya, sila, niya, nila, på iba pa sa paglalahad ng teksto

© Ibang tao ang målet nitong mambabasa.

© Hindi ito masining o malikhaing pagsulat bagkus ito'y naglalahad ng katotohanan na sumusuporta sa pangunahing ideya.

© Nagbibigay ito ng interpretasyon sa panitikan, nagsusuri, nagbibigay ng impormasyon, nanghihikayat, nangangatwiran, nagtuturo o kaya'y nagbibigay ng ensahe sa iba.

© Kontrolado ang paraan ng psagsulat dahil kan pormat o istilo ng pagsulat na kailangang sundin.

© Halimbawa nito ay nyheter, artikulo, talambuhay, patalastas, liham sa pangangalakal, papel sa pananaliksik, ulat, rebyu, sanaysay na pampanitikan, sanaysay na naghihikayat, sanaysay na nangangatwiran, interbyu, ledare, dokumentaryo på iba pa.

 • Relaterade Frågor

 • Anu-ano ang mga uri ng tula?

 • Ano ang mga uri ng maikling kwento?

 • Ano ang layunin sa pagsulat ng pabula?

 • Ano ang ibat ibang uri ng panitikan?

 • Ano ang kalikasan ng Tao?

 • Ano ang ibat-ibang uri ng mapa?

 • Ano ang layunin ng heolohiya?

 • Ano ang layunin ng japan sa pananakop?

 • Ano ang layunin sa pag-Jos ng Panitikan?

 • Anu ano ang layunin ng kilusang propaganda?

 • Ano ang ibat ibang uri ng panghalip?

 • Ano ang uri ng pamahalaan sa myanmar?

 • Anu-ano ang uri ng baboy?

 • Ano ang Halimbawa ng reperensyal?

 • Ano ang mga anyo ng tula?

 • Ano ang kahulugan ng teoryang realismo?

 • Ano ang kahulugan ng melodiya?

 • Ano ang bördiga halvmånen?

 • Anu-ano ang mga wikang filippinska trivia?