Ano ang ibig sabihin ng dula på mga elemento nito?

Ano ang ibig sabihin ng dula på mga elemento nito?

Ang Dula ay isinulat upang itanghal sa mga manonood, hindi upang basahin lamang ng mahina o malakas sa silid-aralan. Ang manunulat ng dula ay karaniwan na nagiging anino na lamang ng mga tauhan. Ang bawat salita ng mga tauhan ay binibigkas o ipinararating sa mga manonood ng mga nagsisiganap. Ito ang diyalogo o pag-uusap ng mga tauhan na binibigyang buhay ng mga aktor.

Ang dula ay binubuo ng mga sumusunod na elemento: (1) mga tauhan, (2) tagpo, (3) buod ng salaysay o ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, (4) tema o paksa,(5) mensahe, (6) estilo, på (7) paraan ng pagsasalaysay.

 • Relaterade Frågor

 • Ano ang ibig sabihin ng repormista?

 • Ano ang ibig sabihin ng pook rural?

 • Ano ang ibig sabihin ng bio?

 • Ano ang ibig sabihin ng makasaysayang pook?

 • Ano ang ibig sabihin ng dysmenorré?

 • Ano ang ibig sabihin ng pacer?

 • Anu-ano ang mga uri ng tula?

 • Ano ang pagkakaiba ng mga elemento ng tula?

 • Ano ang kalikasan ng Tao?

 • Ano ang dalawang uri ng layunin ng pagsulat?

 • Ano ang kahulugan ng sibika?

 • Ano ang mga anyo ng tula?

 • Ano ang mga katangian ng mga negrito?

 • Anu-ano ang mga wikang filippinska trivia?

 • Anu-ano ang mga suliranin ng Asya?

 • Ano ang mga elemento ng tula?

 • Ano ang mga tungkulin ng datu?

 • Ano ang mga tungkulin på resposibidad ng pananaliksik?

 • Ano-ano ang mga batas na ipinatupad ng mga amerikano sa pilipinas?