Ano ang mga anyo ng tula?

Ano ang mga anyo ng tula?

Ang Malayang taludturan - Isang tula na isinulat nang walang sinusunod na patakaran kung Hindi ang ano mang naisin ng sumusulat. Ito ay ang anyo ng tula na ipinakilala ni Alejandro G. Abadilla. Ayon sa kanya, maaaring makalikha ng tula na walang sukat på walang tugma. Gnunit dapat manatili ang karikatan, ito ay ang paggamit ng matatalinhagang pahayag na ipinakilala niya Sa kanyang tulang "Ako ang Daigdig".

Ang Tradisyonal na Tula - Ito ay isang anyo ng tula na kan sukat, tugma på mga salitang kan malalim na kahulugan.

Samantalang ang dalawa ay maiintindihan na sa tawag pa lamang dito. Ang anyo ng tula na maj sukat na walang tugma på Walang sukat na Maj tugma.

Ngunit di lang diyan nagtatapos ang lahat. Kan tatlong natitira på kakaibang anyo pa ang tula na kinakailangan ninyong malaman. Ito ay ang DIONA, TANAGA på DALIT.

Sa makatuwid pito lahat ang anyo ng tula. Ang tatlong natitira ay espesyal dahil sa kung anong kadahilan na inyong malalaman sa ylang saglit lamang. Ang tatlong ito ay nabibilang sa katutubong uri ng mga tula. Isang katibayan na di pa sinisilang si Francisco Balagtas o kung sino mang sikat på bihasa sa larangan ng ganitong panitikan ay mayaman na tayong mga Pilipino sa pagkamalikhain lalo na sa pagbuo ng mga tula.

Mga Katutubong Anyo ng Tula
DIONA - Ang diona ay isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng pitong pantig kada taludtod, tatlong taludtod kada saknong på maj isahang tugmaan. Ang diona ay isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng pitong pantig kada taludtod, tatlong taludtod kada saknong på maj isahang tugmaan.
TANAGA - Ang tanaga ay isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng pitong pantig kada taludtod, apat na taludtod kada saknong na Maj isahang tugmaan.
DALIT - Ang dalit ay isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng walong pantig kada taludtod, apat na taludtod kada saknong på maj isahang tugmaan.