Anses bostadsrättslägenhet enhet fast egendom?

Ja.

En bostadsrätt är fast egendom och ägs ett gods i avgift: ägaren kan sälja den, lämna det till förmånstagare i sin vilja eller fastigheten kommer att sjunka till deras arvingar på lag om de dör utan en vilja. Avgift för enkel är den maximala real egendomsordning.

Allmänt är ett lägenhetsprojekt en form av avgift ägande som flera ägare delar ägandet av en building(s) av varje äga sina respektive enheter. Förutom deras enhet äger var och en proportionerlig intresset för landet som bildar bostadsrätt egendom och gemensamma utrymmen bostadsrätt.