Anses Yellowstone National Park en super vulkan?

Yellowstone National Park är en super vulkan.
Yellowstone är över en "hot spot" varför det finns gejsrar där. Hot spot blåste miljontals år sedan lämnar en caldera där gejsrar är.

Yellowstone är en vulkan men inte gå väntar ett utbrott om du kan vänta några miljoner år.