Anslutningsavgifter än reklam kostnad

Fråga:

Kan anslutning inlägg blir ett av vattenförsörjning Association som reklamkostnader i ett uttalande uttalande geltent? I så fall hur? Det är en gemenskap av ägandet av mark med flera personer.


Svar:

Om det är en hyrd objekt är anslutningskostnader ju frågor som är menade som annonseringskostnader.

Om det är ett objekt i egenskapen av de respektive personer som inte använder detta för uthyrning, privat nöjet av vatten, är att ha makt etc. Avslöjas kostnadsandelarna, så inte mer än någon som liv, kunde släppa av fortfarande proportionellt det som en kostnadspost för ett arbetsrum :-)