Anställd på kort sikt

Fråga:

är bara om att göra min självdeklaration. nu, jag har 2 veckor som kortsiktiga anställda arbetade förra året för om och får också lönelistan. Det fanns 300 euro. där måste jag ge pengar, har inga elektroniska inkomstskatt certifikat. Jag är tacksam för alla tips och tips


Svar:

Arbetade du bara som en kort sikt anställda? Om så är fallet, är en förklaring av ESt överflödigt.

Kort sikt behandlar innebär att arbetsgivaren har fasta inkomstskatt på 25% + solon och KiSt ensam betalas. Har du kostnader för arbetskraft.

Du också kort använde arbete till ett första jobb, sedan kom endast numrerar av löne skattsedel primära arbetstillfällen i inkomstdeklarationen. Kortfristig sysselsättning är inte där. Därför har du bevis om inkomstskatt för detta. På grund av bristande betalning av arbetsgivaravgifter förstår du?