Ansvarsförsäkring som arrangörer av en jaga av brand i Rumänien

Fråga:

Jag anordna en kurs för brandkåren medlemmar (grundläggande utbildning 2 dagar) i juli 2010 i Transsylvanien (Rumänien) i min by av 1800 själar utan eld. Antal deltagare mellan 10 och 20 personer. Jag har tekniskt perfekt schweiziska material och en schweizisk instruktör och översättare organiserade. Finns det ett försäkringsbolag (D / A / CH) som försäkrade mig detta tillfälle mot skadeståndsanspråk studenter mot mig som arrangör. Jag är berörda i synnerhet personskada (U/K) jag vet försäkring terminologin, talar det lokala språket men för lite bra, med en rumänsk försäkringsbolag att vilja slå omkring mig.


Svar:

Frågan har avgjorts under tiden Ja, sedan din eld kurs redan ägde rum, jag hoppas verkligen att du fortfarande hittade en försäkring eller att ingenting i brandövning hände.