Ansvarsförsäkring täcker du om du träffar ett rådjur?

Rådjur kollision nr. Ansvarsförsäkring utlöses när du är på fel för en olycka. Det används för att betala för den skada du inte orsakar någon annans egendom, din egen.
En hjort hit skulle falla under omfattande täckning, och anses inte vara en förlust på-fel. I vissa stater omfattas kollisioner med vilda djur av staten. Kontrollera med din försäkringsagent.