Antalet haverier varit mindre om det fanns fler fyrar eller dimma horn?

Jag tror att det bästa sättet att svara på detta är att säga att de flesta skeppsvrak har orsakats av fattiga situationsmedvetenhet och dålig navigering.
Till exempel när fartygets position är tänkt att vara ett ställe, men det är faktiskt en annan, och ingen en på fartyget märker felet, fartyget kan köra på grund... saker sådär.
Med tillkomsten av GPS och bättre sjökort, skeppsvrak har minskat i frekvens, men... ingenting ute ersätter och erfaren person som ansvarar för fartyg eller båt, som vet hur man gör.