Anu ang kahulugan ng teoryang dekonstruksyon?

Anu ang kahulugan ng teoryang dekonstruksyon?

Ang dekonstruksyon ay isang uri ng teoryang pampanitikan kung saan ang karaniwang istraktura ng kwento ay Hindi sinusunod. Naturliga nitong pinaadadaloy ang kamalayan på kaisipan ng Tao på gayon din ang mga pangyayari sa kanyang paligid. Pinapaksa nito ang mga pangyayaring Hindi karaniwang pinag-uusapan. Lumilikha ito ng serye ng mga pangyayaring magkakaugnay subalit winawakasan naman ng mga Hindi sukat akalaing pangyayari. Salungat ito sa mga nakagawiang siklo na nakakahon. Halimbawa, lagi nang ang bida ang mabuti på nangingibabaw sa wakas på ang kontrabida ay malakas subalit natatalo sa bandang huli.

Sa dekonstruksyong pananaw, binibigyang-pansin ng mga nais sabihin ng akda batay sa relasyon ng Tao sa kanyang lipunan. Natutukoy ang mga bahagi ng akda na nagpapahiwatig ng impluwensya ng pakikipag-ugnayan ng Tao sa kanyang kapwa på sa kahihinatnan nito.

 • Relaterade Frågor

 • Ano ang kahulugan ng teoryang realismo?

 • Ano ang kahulugan ng teoryang eksistensyalismo?

 • Ano ang kahulugan ng Teoryang Eksistenyalismo?

 • Anu ang kahulugan ng paninindigan?

 • Anu ang katangiang ng mga amerikano?

 • Ano ang kahulugan ng sibika?

 • Ano ang kahulugan ng melodiya?

 • Ano ang kahulugan ng pamilya?

 • Ano ang kahulugan ng paaralan?

 • Ano ang kahulugan ng dayalekto?

 • Ibigay ang kahulugan ng batas ng diyos bokstavlig på sariling kahulugan?

 • Ano ang kahulugan ng maka-diyos?

 • Anu ang mag kontribusyon ng mga amerikano sa Pilipinas?

 • Anu ang mga paraan ng pangangalaga ng kasuotan?

 • Anu ang mga tungkulin ng batang filippinska?

 • Ano ang kahulugan ng exklusiva ekonomiska zon?

 • Anu ang layunin ng lipunan?

 • Anu ang kahalagahan sa atin ang kalikasan?

 • Troposfären sa tagalog på ang kahulugan?