Använder drottning Elizabeth homeopati?

Använder drottning Elizabeth homeopati?

Ja, drottning Elizabeth använder homeopati rättsmedel.