Använder du bättre än jag eller bättre än mig?

Enligt de traditionella reglerna för engelsk grammatik, bör du använda "bättre än jag," eftersom det är en elision av "bättre än jag" eller "bättre än vad jag är bra." I vardaglig användning, "bättre än mig" är dock vanligare.

Det beror på meningsbyggnad.
Exempel för mig:
Så du tror du är bättre än mig?
Exempel för I:
Du kan göra bättre än jag kan.