Apelsinjuice är en homogen blandning eller en heterogen blandning?

Apelsinjuice är en homogen blandning, om den har massa och då är det en heterogen blandning.