Är 1.125 godkänd?

Det är inte tekniskt inte, men det är en extremt låg kvalitet.

På en fyra gradig skala är 1.125 en D. Du skulle behöva kontrollera med skolans studievägledare att se om detta anses tillräckligt för att gå vidare eller inte.

I college kräver många klasser minst ett C (2.0) i deras förutsättning klasser. Om du fick ett D i Calc I, på de flesta skolor skulle du behöva upprepa klassen och få minst en C för att gå vidare till Calc II.