Är alla däggdjur djur?

Om inte du undanta människor, som är däggdjur, ja.
Alla däggdjur är djur. Så är fåglar, ormar, fiskar, sniglar, maskar och musslor. Däggdjur är djur som är varmblodiga, andas med lungor, har hår och päls och mestadels föder levande barn (Kloakdjur är däggdjur som lägger ägg).

 • Relaterade Frågor

 • Har alla däggdjur 4 ben?

 • Vilka 4 egenskaper gör alla däggdjur har gemensamt?

 • Vilka är de egenskaper som alla däggdjur delar?

 • Har alla däggdjur päls?

 • Är alla däggdjur flercelliga?

 • Är alla ryggradslösa djur kallblodiga?

 • Är alla däggdjur vivipara?

 • Har alla däggdjur den samma dräktigheten?

 • Namnge alla ryggradslösa djur i världen?

 • Är alla däggdjur är primater?

 • Hur får man några skrifter om däggdjur-djur?

 • Är alla däggdjur varma fullblods?

 • Bor alla däggdjur på land?

 • Ett gemensamt drag hos alla däggdjur?

 • Inte alla däggdjur föder sina ungar. Varför?

 • Alla däggdjur dia sina ungar?

 • Alla däggdjur producerar mjölk?

 • Kan alla däggdjur simma?

 • Vilka djur har stor hjärna och den mest intelligenta av alla däggdjur?