Är alla vattenlösning salter neutrala varför?

Inte alla vattenlösliga salter är neutrala. Grundläggande salter bildar hydroxid jonerna i vattnet. Sura salter bildar hydronium joner i vattnet.