Är arvsskatt, nyttjanderätt på grund av död går ut?

Fråga:

Fastigheten har överförts från 2Jahren under livstiden av fadern till sonen. Marknadsvärde fastigheter 500.000 euro. Den nu avlidne far haft en nyttjanderätt, som nu går ut. Har Arvsskatt att betala om det nu behövs eftersom värdet av den överförda egenskapen är nu högre av utdöda nyttjanderätt rätt?


Svar:

Nej, detta har gjorts redan med överföring/donation.

Om värdet för egenskapen var 500.000 och värdet av nyttjanderätt på 100.000 var arvet från 400.000,-värde (ibland som antagande).

Vad som sedan händer är bra tur eller otur.

Du får också en arvsskatt avkastning och, om Fadern lever längre så belastningen teoretiskt borde ha varit högre.