Är baffel filtret bättre i elektriska kök skorstenar?

Är baffel filtret bättre i elektriska kök skorstenar?

Nej!