Är baklava grekiska eller turkiska?

Det faktiskt har sina rötter i det antika Grekland (behandla av γάστρι-samma som backlava men utsidan hade sesam kex lager istället). Detta ändrades under Byzantine år av Byzantine grekerna som bildade en massa bakverk och sötsaker på grund av viktiga religiösa fester som påsk. Vissa människor tror dess "turkiska" eftersom Ottomon turkarna invaderade mindre Asien (huvuddelen av bysantinska riket) och gick förbi många sådana recept börjar i mitten och kulminerade i den senare medeltiden. Det fanns inga turkar i vad som kallas "Turkiet" innan 1100AD men när de sprids i regionen av kriger de ofta kopieras och ändrade många kulturella artefakter (ett annat exempel är dome struktur moskéer som kopierats från bysantinska kyrkor. Kom ihåg Ottomons var islamiska och detta var en ganska ny religion--efter att ha börjat i 600s AD--religionen spred sig snabbt genom gamla hedniska Arabia och av kriget erövrade det regionen (och senare Persien och mindre Asien) och sedan växte tillräckligt snabbt för att det absorberas mycket av kulturen runt den. Många fina persiska kulturella traditioner var också inkapslat av Islam och påstås vara "Arabiska" på samma sätt som baklava är fordrat till vara "Turkiska").