Är bakpulver råvara?

Är bakpulver råvara?

/*------------------------------------------------------------------------
Avsnitt: G/7
M/c No.:32, rulle No.:11BT30015
Namn: M en KRISHNA DEEPAK
Uppdrag nr: 08
Beskrivning/kontroller: Program för att implementera funktioner på sträng tecken.
------------------------------------------------------------------------*/

#include
#define MAXLEN (1000 + 1)
int strLength (const char * x);
void strReverse(char *x);
int makeUpper(char *x);
char * strCopy (char * x, const char * y);
int isPrefix (const char * x, const char * y);
char * delsträng (char * x, const char * y);

int main)
{
int len;
char x [MAXLEN], y [MAXLEN], z [MAXLEN], * cP;

printf ("retur den 1: a sträng: \n");
scanf ("% [^ \n]", x);
printf ("Enter 2: a sträng: \n");
scanf ("% [^ \n]", y);

printf("length("%s") = %d\n",
x, längd = strLength(x));
printf("reverse("%s") =", x);
strReverse(x);
printf ("" %s"\n", x);
strReverse(x);
makeUpper(x);
printf ("övre-fall:" %s"\n", x);

om (isPrefix (x, y))
printf ("" %s"är prefixet"%s"\n", y, x);
annat
printf ("" %s"är inte ett prefix"%s"\n", y, x);

/ * om ((cP = delsträng (x, y)) == NULL)
printf ("" %s"är inte en delsträng av"%s"\n", y, x);
annat {
printf ("" %s"är en delsträng av" %s "", y, x);
printf ("från index %d\n", (int)(cP-x));
}
*/
printf ("[z] =" %s"\n", strCopy(z,x));

Return 0;
}

int strLength (const char * x)
{
statisk int summa = 0;
int härda;

IF(*x=="\0")
{
Temp = summa;
summa = 0;
returnera härda;
}
annat
{
summa ++;
återvända strLength(x=x+1);
}
}

void strReverse(char *x)
{
int längd, c;
char * börjar * slutet, härda;

length=strLength(x);

börja = x;
slut = x;

för (c = 0; c<>
slutet ++;

för (c = 0; c
{
Temp = * avsluta;
* avsluta = * börja;
* börja = härda;

börja ++;
slutet--;
}
}

int makeUpper(char *x)
{
statisk int u = 0;
int härda;

IF(*x=="\0")
{
Temp = u;
u = 0;
returnera härda;
}
annat
{
om (* x > = "a" && * x<>
{
* x-= 32.
u ++;
}
återvända makeUpper(x=x+1);
}
}

char * strCopy (char * x, const char * y)
{
char * p = x;
While(*y)
{
* x = * y;
y ++;
x ++;
}
* x = "\0";
returnera p;
}

int isPrefix (const char * x, const char * y)
{
statisk int l = strLength (y), p = 0;
om (* y! = * x * y! = "\0")
Return 0;

IF(*y==*x)
{
p += isPrefix(x=x+1,y=y+1);
}
IF(i==strLength(y))
tillbaka 1.
}

/ * char * delsträng (char * x, const char * y)
{

}
*/

 • Relaterade Frågor

 • Vad kan du ersätta bakpulver när bakning sugar cookies?

 • Är bakpulver skadligt?

 • Kommer att äta bakpulver skada dig?

 • Bakpulver dödar gräsmatta?

 • Det recept kallar för bakpulver?

 • Vad kemikalien används för att göra bakning bakpulver?

 • Kan du dricka vinäger och bakpulver tillsammans?

 • Varför är bakpulver i scones?

 • Vad händer om du äter bakpulver på fastande mage?

 • Mjöl släcka bränder?

 • Vilken vetenskap projekt är bäst?

 • Vilka är problemen med fasta?

 • Vad gör en cookie inte stiga?

 • Vilket år var det första partiet av bakpulver säljs?

 • Vad skulle bakpulver göra om du var att blanda det med vatten och dricka det?

 • Är bakpulver och ättika anses vara en produkt eller reaktant och varför?

 • Var Armand Hammer samband med Arm och Hammer bakpulver företag?

 • Skulle en hemmagjord tandkräm som består av bakpulver vatten och salt vara skadligt för någon?

 • Var bakpulver ifrån?