Är behandlingen för mycket dåliga för dig?

Är behandlingen för mycket dåliga för dig?

Ingen behandling är riktigt bra för dig, om du inte behöver glasögon och inte bär dem, eftersom det kommer att skada dina ögon