Är blodtrycket högre i ryggläge än i stående ställning?

Ja, eftersom när vi kör från en plats till en annan blod inuti vår kropp överföring mycket snabb.