Är boken Anne på Grönkulla fiktion eller icke fiktion?

Anne på Grönkulla är fiktion, men det också betraktas som en barnbok.