Är boken Bad boy av Walter Dean Myers en biografi?

Är boken Bad boy av Walter Dean Myers en biografi?

Nej det är en självbiografi eller i andra termer en memoar vilket innebär att boken handlar om Walter dean Myers själv