Är börsen stängd på Labor Day?

Är börsen stängd på Labor Day?

Ja