Är censur mot konstitutionen?

Det är om det täcker upp bröst.