Är choklad chip glass ett rent ämne eller en homogen eller heterogen blandning?

Är choklad chip glass ett rent ämne eller en homogen eller heterogen blandning?

Heterogen blandning!