Är Cluj-Napoca universitet är erkänd av PMDC?

Är Cluj-Napoca universitet är erkänd av PMDC?

1. fråga på listan nedan.
2. och mer säker, fråga i ditt land vid ministeriet för utbildning.