Är den försäkrade, om du har skickat en ansökan online?

Fråga:

Är den försäkrade, om du har skickat en ansökan online eller om du måste vänta på en bekräftelse av försäkringsgivaren eller väntar han även med försäkring av försäkringstagaren tills det har betalat försäkringspremien första gången?


Svar:

Du har normalt vänta på bekräftelse av försäkringsgivaren som vanligtvis är ganska snabbt men online-applikationer. Annars kan det vara ja, att ett problem eller några faktorer som måste undersökas bara framgångsrika avtalet på sätt.