Är den hallon anläggningen en icke kärlväxter?

Raspberry växter är en kärlväxter, snarare än en nonvascular växt. De har speciella vävnader att transportera mineraler och vatten till anläggningen där det behövs.