Är det dåligt om ditt hamburger kött luktar fisk?

Är det dåligt om ditt hamburger kött luktar fisk?

Det förmodligen är... det är nog inte ens en hamburgare om det luktar fisk...!